Impressum

 

Shin Gi Tai Hildesheim

Inhaber: Alexander Ertis
Goldene Perle 17
31137 Hildesheim
e-mail: aikido@shingitai-dojo.de