morihei ueshibaseigo yamaguchi 9. dan aikikai shihanEndo Seishiro 8. dan aikido aikikai shihankoichi tohei 10. dan aikido shihangozo shioda 10. dan aikido / gründer yoshinkan aikidoyasuno masatoshi 8. dan aikido aikikai shihantakeda yoshinobu 8. dan aikido aikikai shihan / gründer aikido kenkyukaimiyamoto tsurozo 8. dan aikido aikikai shihanyoko okamoto 6. dan aikido aikikai shihan